Noutăţi

Academia RurACT – o șansă în plus pentru comunități rurale cu inițiativă

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) anunță despre finalizarea cu succes a Academiei RurAct – o inițiativă de mentorare realizată în parteneriat cu organizația americană Great Lakes Community Action Partnership (GLCAP) menită să facă un schimb de experiență și bune-practici cu 8 comunități rurale cu care anterior niciodată nu au lucrat.

În iulie 2020 a fost lansat un concurs de participare pentru a identifica comunități rurale dornice să învețe din experiența proiectului MEM Plus implementat în 28 comunități rurale ale RM, în mod special să valorifice modelul inovator RurAct, elaborat în ultimii 7 ani de către iRi și GLCAP.

Urmare a unui concurs public au fost selectate 8 comunități rurale care anterior nu au beneficiat niciodată de serviciile iRi: s. Cotova, Drochia; s. Obreja Veche, Fălești; s. Mărculești, Florești; s. Mălăieștii Noi, Criuleni; s. Sudarca, Dondușeni; s. Zgurița, Drochia; s. Dănceni, Ialoveni, s. Sociteni, Ialoveni.

În cadrul Academiei RurAct, fiecare din cele 8 grupuri de inițiativă (primari, funcționari, profesori, părinți, antreprenori etc. – în total 34 persoane) au avut ocazia să se familiarizeze cu modelul de mobilizare comunitară RurAct, cu lecțiile învățate de iRi și partenerii, dar și să învețe din experiența americană prezentată de experții americani Deb Martin și Elizabeth Balint.

Formatul trainingului a fost on-line, iar discuțiile au planat în jurul ideii de cultivare a spiritului de inițiativă la nivel de comunitate ce duce în consecință la dezvoltarea localității. În cadrul Academiei RurAct, la solicitarea participanților, s-a discutat activ despre abilitarea economică a comunităților din mediul rural din Republica Moldova, având drept rezultat comunități competitive pregătite să facă față noilor provocări la nivel regional și global.

„Noi dorim să motivăm și să mobilizăm concetățenii noștri, să cultivăm o tradiție de activism civic în localitatea noastră, dar nu știm de la ce să începem”. – Sergiu Chetraru, primarul din s. Mărculești, Florești.

Participanților le-au fost oferite recomandări și ghidare ținând cont și de specificul localității (resurse, amplasare geografică, populație etc.).

Experții din SUA au venit cu o serie de sugestii și recomandări.

„E bine ca liderii locali să se axeze pe resursele ce deja există în comunitate. Dezvoltarea sectorului uman, cum ar fi dezvoltarea încrederii oamenilor și interacțiunea între ei este factorul cel mai important in mobilizarea comunității. Concentrarea pe dezvoltarea sectorului de tineret va motiva nemijlocit tinerii să nu plece din comunitățile de baștină. Iar dacă pleacă să revină cu drag acasă”.

Participanții au beneficiat de un set de materiale utile în domeniul mobilizării comunitare. Detalii găsiți aici.

Urmare a Academiei RurAct iRi va organiza un eveniment de totalizare cu toți participanții în vederea motivării reciproce și transferului de lecții învățate. iRi va oferi suport logistic celor 8 comunități.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Împuternicirea comunităților etnice – MEM PLUS” implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în parteneriat cu Great Lakes Community Action Partnership cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA.