Noutăţi

Activiști civici locali mai aproape de o participare calitativă în comunitățile de romi

Activiști civici locali mai aproape de o participare calitativă în comunitățile de romi

La 13 martie 2013 Institutul pentru Inițiative Rurale a organizat în or. Chișinău cel de-al treilea training din cadrul cursului de instruire și dezvoltare a capacităților liderilor și activiștilor comunitari cu tema „Dezvoltarea capacităților de participare pentru activiști pro-romi”.

Trainingul s-a axat pe dezvoltarea capacităților privind cooperarea și parteneriatele la nivel local. Ca instrument practic de realizare a acestui scop a fost planificarea activităților locale. În acest sens au fost abordate astfel de întrebări precum „Ce este o activitate?” și „Cum se elaborează planul de activități al proiectului?”. Participanții trainingului au clarificat ce este un plan de lucru și au exersat în echipe asupra încercării de a crea un plan de activități. Pentru a eficientiza procesul de familiarizare cu noile noțiuni privind acest procesul complex de dezvoltarea capacităților, expertul trainingului a propus echipelor lucrul asupra problemelor din comunitate, specificul cărora este bine cunoscut participanților.

Pe finalul activității participanții au concluzionat asupra formării unei viziuni mult mai clare și reale în identificarea și analizarea problemelor comunității. Mai mult, participarea în cadrul acestei serii de traininguri permite participanților să-și formeze pași/strategii concreți în vederea soluționării problemelor din comunitate.

La fel participanții au subliniat faptul că formarea capacităților contribuie la dezvoltarea spiritului de încredere în forțele proprii în inițierea schimbărilor pozitive.

În următoarea sesiune de dezvoltare a capacităților activiștii romi vor învăța ce sunt indicatorii de verificare a rezultatelor proiectului și modalitatea de a privi la activitățile locale prin prisma planificării strategice și a elaborării proiectelor concrete.

Activitățile de dezvoltare a capacităților pentru activiștii romi sunt realizate în cadrul proiectului „Dezvoltînd politicele publice pro-rome în Moldova: creșterea nivelului de înțelegere și dezvoltarea capacităților”, inițiativă implementată de Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul Open Society Institute, Budapesta.