Proiecte

Media impact: crearea unei voci-media în comunitățile rurale

Media impact: crearea unei voci-media în comunitățile rurale

Scopul proiectului este crearea unei voci mass-media în comunitățile rurale compact populate de minorități naționale. Inițiativa va fi desfășurată în două comunități locale ale Republicii Modova: s. Zîrnești și s. Alexanderfeld, raionul Cahul. În cadrul acestei inițiative 20 de tineri activiști vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilitățile în domeniul jurnalismului cît și să devină mai conștienți și sensibili în vederea riscurilor legate de reflectarea problemei minorităţilor naţionale în Republica Moldova prin jurnalism.

Activitățile propuse în cadrul inițiativei vor include crearea unei școli interactive de instruire a tinerilor activiști din cele 2 localități menirea căreia e să dezvolte capacitățile jurnalistice a tinerilor activişti/voluntari din s. Zîrneşti şi s. Alexanderfeld, astfel încît să aibă o mai bună înţelegere despre activismul comunitar și promovarea valorilor şi principiilor democratice prin „Jurnalism comunitar” obiectiv. Pe finalul cursului tinerii vor avea posibilitatea să creeze un buletin propriu local care să reflecte vocea comunității.

De asemenea tinerii vor beneficia de o întîlnire „live” cu specialiști recunoscuți în domeniu care le vor împărtăși propria experiență din domeniu: eșecurile, provocările și reușitele, cîteva vizite la agențiile mass-media din regiune și o vizită de schimb „Jurnalism prietenos” cu colegii de la Școala de democrație din s. Zirnești, raionul Cahul.

Credem că implementarea acestui proiect în cele două localități va face auzită vocea comunităților vizate, în timp ce promovarea democraţiei şi a drepturilor prin jurnalismul comunitar lor va deveni curînd o opțiune viabilă pentru activiștii locali. Credem că opinia publicului larg poate fi provocată să se gîndească la perspectiva schimbării societății spre bine prin „Jurnalism comunitar” și la impactul care acesta îl poate realiza.

Acest proiect este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Norvegiei pentru Republica Moldova cu sediul la București, România.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect