Proiecte

„Tineri în capul mesei: soluții regândite de parteneriate între APL și tineri”

„Tineri în capul mesei: soluții regândite de parteneriate între APL și tineri”

Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul Programului de granturi al Ministerului Educației și Cercetării al RM implementează inițiativa „Tineri în capul mesei: soluții regândite de parteneriate între APL și tineri” – o continuare naturală a proiectelor precedente marca IntegrACT implementate de iRi în ultimii 5 ani.

Scopul proiectului este de re-impulsiona parteneriatele între grupurile de inițiativă de tineret deja existente și APL în vederea consolidării unui parteneriat mai rezultativ în procesul de implementare a politicilor de tineret din RM la nivel local.

Inițiativele precedente IntegrACT, IntegrACT PLUS, IntegrACT Amplify, IntegrACT Alumni și AbiliTare pentru IMPLICARE au mobilizat, instruit și motivat la acțiuni comunitare, voluntariat și cooperare cu APL peste 900 de tineri din diverse medii rurale a Moldovei din 19 comunități ale RM.

Prin activitățile propuse la nivel local și național, inițiativa își propune să capaciteze la nivel avansat 20 grupuri de inițiativă și 20 primării din 16 raioane a RM.

Proiectul „Tineri în capul mesei: soluții regândite de parteneriate între APL și tineri” este implementat de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în cadrul Programului de granturi 2022 pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).