Proiecte

Împuternicirea comunităților etnice din Moldova II

Împuternicirea comunităților etnice din Moldova II

Proiectul este o continuare logică a proiectului „Împuternicirea comunităților etnice din Moldova” în cadrul căruia Institutul pentru Inițiative Rurale şi WSOS cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA dezvoltă capacitățile minorităților naționale din Moldova în domeniul organizării comunitare și participării publice democratice.

Proiectul intenționează să realizeze aceste obiective printr-o serie de activități care vor permite atît populației majoritare cît și minoritare (în mod special în localităţi rurale) să se apropie reciproc, să discute, să conlucreze şi astfel să diminueze tensiunile sociale negative cauzate din considerente etnice sau rasiale.

Proiectul va oferi spaţiu şi expertiză pentru studiu şi interacţiune, pentru instruire dar şi pentru rezolvarea practică a problemelor comune din diferite comunităţi.

Proiectul va dura 20 luni și va implica 22 comunități (15 vechi și 7 noi) din diferite regiuni ale țării.

În cadrul noii inițiative Institutul pentru Inițiative Rurale va utiliza experiența acumulată în prima fază a acestui proiect pilot și va pune în valoare dimensiunea de peer-to-peer learning în care beneficiarii proiectului trecut vor instrui noi participanţi. Componenta de mentorat are menirea să sprijine și să asiste grupurile de inițiativă nou-formate la nivel local.

Acest proiect se implementează de către Institutul pentru Inițiative Rurale cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii în parteneriat cu WSOS/GLC from NW Ohio, USA.

Toate comunicate de presă pentru acest proiect